CIRCLE OFFICER

BLOCK NAME MOBILE E-MAIL
Hajipur Dinesh Prasad     8544412942 cohajipur@gmail.com
Lalganj Munna Prasad 8544412943 colalganj@gmail.com
Vaishali Sunil Kumar Mall 8544412946 co.vaishalianchal@gmail.com
Bidupur Sanjay Kr.Rai 8544412941 vai.cobidupur@gmail.com
Bhagwanpur Veena Kumari 8544412940 bhagwanpur.co123@gmail.com
Goraul Anil Kumar 8544412952  
Mahua Indrasan Sah 8544412954 comahua123@gmail.com
Rajapakar Gaurav Prakash 8544412949 rajapakarco@gmail.com
Jandaha Yogendra prasad Singh 8544412953 cojandaha123@gmail.com
Patepur Pankaj Kumar 8544412955 co.patepur123@gmail.com
Mahnar Shiv Shankar Gupta 8544412948 mahnarco@gmail.com
Sahdai Buzurg Rajbahadur Prasad Gupta 8544412950 co.sahdeibuzurg@gmail.com
Desari Prakash Kumar Singh 8544412947 co.desari.2016@gmai.com
Raghopur Achal Kumar Rana 8544412945 coraghopur321@gmail.com
Patedhi Belsar Sandeep Kumar 8544412944 copatedhibelsar@gmail.com
Chehra kalan Chandrashekhar Tiwari 8544412951 cochehrakalan@gmail.com